ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W czerwcu 2019 zakończyły się zajęcia dydaktyczne realizowane projekcie PROGRES. W projekcie wzięło w udział 72 uczestników – studentów kierunków: Geoinformacja Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Bezpieczeństwo Narodowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łącznie zaprosiliśmy do udziału w projekcie 48 wykładowców akademickich, ekspertów i przedstawicieli pracodawców z Polski.