KONTAKT

Collegium Geographicum
ul. B. Krygowskiego 10
61-680 Poznań

progres@amu.edu.pl

Kierownik projektu dr hab. Renata Paluszkiewicz tel. 618296188

Asystentka kierownika projektu dr Joanna Gudowicz tel. 618296182