Specjalność INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA

Infrastruktura krytyczna to rzeczywiste i cybernetyczne systemy kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Współczesne zagrożenia m.in aktami terroru (fizycznego i elektronicznego) sprawiają, że rynek poszukuje specjalistów o zaawansowanych kompetencjach z tego zakresu.

Absolwenci Infrastruktury krytycznej będą podejmować pracę w instytucjach publicznych, agencjach rządowych i przedsiębiorstwach z branż strategicznych (m.in. branża telekomunikacyjna, transportowa, energetyczna) i je wspierających (np. informatycznych).

Specjalność prowadzona jest przy współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kompetencje absolwenta specjalność Infrastruktura krytyczna:

  • wiedza i umiejętności z zakresu nauk o bezpieczeństwie, społecznych, prawnych, geograficznych, matematycznych i informatycznych;
  • zdobyte umiejętności pozwolą na działalność w zakresie m.in. analizy zjawisk i zdarzeń ekstremalnych i kryzysowych, wspomaganie zarządzania infrastrukturą krytyczną oraz sytuacjami kryzysowymi z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.