Specjalność GEOINFORMATYKA

Geoinformatyka jest specjalnością dającą zaawansowane kompetencje, pozwalające podjąć pracę w firmach i instytucjach tworzących różnorodne aplikacje i systemy geoinformatyczne, w instytucjach publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, w leśnictwie, energetyce, transporcie, biurach planowania przestrzennego.

Absolwenci specjalności będą potrafili w pełni profesjonalnie obsługiwać i tworzyć najnowsze rozwiązania geoinformatyczne wykorzystywane w ww. obszarach i będą gotowi do podjęcia pracy w korporacjach, firmach konsultingowych, a także instytucjach publicznych.

Specjalność prowadzona jest przy współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kompetencje absolwenta specjalność Geoinformatyka:

  • wdrażanie, administrowanie i użytkowanie systemów informacji geograficznej;
  • tworzenie modeli cybernetycznych, strukturalnych i funkcjonalnych, oprogramowania, skryptów i algorytmów do analiz przestrzennych zjawisk fizyczno-geograficznych i społeczno-ekonomicznych;
  • pozyskiwanie i przetwarzanie tzw. big data;
  • symulacje komputerowe.