START

Z przyjemnością informujemy, że na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 1 marca br. rozpoczęto realizację projektu PROGRES – innowacyjne specjalności odpowiadające wyzwaniom nauki i praktyki w ramach Programu Operacyjnego Nauka Edukacja Rozwój na lata 2016 – 2020, działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wyposażenie studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach GEOINFORMACJA na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. W tym celu zostaną utworzone dwie nowe specjalności: infrastruktura krytyczna na kierunku Geoinformacja i na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz geoinformatyka na kierunku Geoinformacja.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.03.2017 do 30.09.2019 roku

Grupą docelową jest 70 osób będących studentami studiów II stopnia na kierunkach Geoinformacja specjalność: geoinformatyka i infrastruktura krytyczna (WNGiG) oraz Bezpieczeństwo Narodowe specjalność infrastruktura krytyczna (WNPiD).

Kierownikiem projektu jest dr Renata Paluszkiewicz (WNGiG) a koordynatorem na WNPiD – dr hab. Adam Szymaniak.